Welke geneeskunde kies jij? Ayurveda uitgelicht


1 april 2018

We leven in een consumptiemaatschappij, en dit trekt zich door in vele gebieden. Typ het woord kleding in en Google overstelpt je met sites waar je kleding kan kopen. Hetzelfde met voeding, medicijnen, elektronica en bij uitbreiding alle consumptiemiddelen. Zo ook voor diensten. De ware concurrentieoorlog speelt zich tegenwoordig af op het internet. Bied je een dienst aan, dan is het belangrijk om je boodschap tot bij potentiële klanten te krijgen via het web.

Maar hoe zit het met geneeskunde? Als je ziek bent kan je naar een klassieke huisarts, maar bijvoorbeeld ook naar een homeopaat. Vaak gebeurt het dat mensen met chronische klachten geen remedie vinden in de klassieke geneeskunde, en zoeken hun heil in ‘alternatieve’ therapieën. Ook hier zijn er zo veel mogelijkheden voorhanden dat een mens door de bomen het bos vaak niet meer ziet.  In deze reeks van artikels schijnen we ons licht op de herkomst van verschillende geneeswijzen, aan u om uit te maken dewelke het best bij u past.  (bron: Wikipedia)

Ayurveda

Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus, dat “leven” of “levensprincipe” betekent, en het woord veda, dat “wetenschap” of “kennis” betekent. Het refereert dus aan een kennissysteem. “Ayurveda” kan derhalve vertaald worden als “kennis of wetenschap van het leven”.

Hoe oud? 
Over het ontstaan van ayurveda bestaat veel onzekerheid, maar aanhangers beweren dat het zich meer dan drieduizend jaar geleden in India ontwikkelde.

Ziekte volgens Ayurveda
De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. De Ayurveda stelt dat het lichaam onverbiddelijk gehoorzaamt aan de geest. De geest wordt daarbij beschouwd als de regisseur van de energieën die het lichaam doen leven. Die energieën worden gezamenlijk aangeduid als de ziel. De behandelwijze bestaat uit het bepalen van de ideale energieverdeling van de patiënt bij de geboorte (prakriti), het achterhalen van de precieze energie-onevenwichtigheid (vikriti), waar deze onevenwichtigheid vandaan kwam en in een zachtaardig programma de energiebalans weer te herstellen. De Ayurveda vertrouwt daarbij op het eigen herstellend vermogen van de mens.

Levenswijze en ayurvedische ziektepreventie
Een mens heeft naar schatting 60.000 gedachten per dag, waarvan ongeveer 90% steeds dezelfde zijn. Veel van deze gedachten hebben het karakter van angst, of zijn anderszins disfunctioneel voor onze energieën. Met meditatie schakelen we tijdelijk deze gedachtestroom uit. Bijkomend effect is dat de lichaamsenergieën de ruimte krijgen om naar hun natuurlijke evenwicht toe te bewegen.

Medicijnen?
Aangezien onevenwichtigheid in de impulskracht de grootste veroorzaker is van onevenwichtigheden (vata:pitta:kapha staat als 4:2:1 oorzaken van ziekten), zijn volgens de Ayurveda rust en regelmaat van het grootste belang. Veel rust nemen, op tijd opstaan en op tijd naar bed gaan zijn daarom eenvoudige richtlijnen die, als ze gedisciplineerd worden toegepast, veel verschil in ziekteverloop kunnen maken.

Veel yogaconcepten zijn sterk verweven met ayurvedische principes. Er bestaan honderden verschillende yogaoefeningen die allemaal op een eigen aspect van geestlichaamenergieën betrekking hebben. Als een prakrit en vikriti eenmaal bekend zijn, is volgens de Ayurveda gerichte balancering daarvan mogelijk met specifieke yogaoefeningen.

Ademhaling is volgens veel oosterse tradities de verbinding tussen het innerlijk en de uiterlijke wereld. De Ayurveda biedt een aantal specifieke ademhalingstechnieken die ook bij yoga en in de chakratheorie worden gebruikt. De bekendste hiervan is de pranayama, oftewel evenwichtig ademhalen, beurtelings door een neusgat.

Ook vanuit de ayurvedische dinacharya, of dagelijkse routine, wordt lichaamsbeweging als preventief en curatief middel tot gezondheid aanbevolen. Meer bepaald vermelden de oude geschriften de bepaling dat dagelijks 20 minuten of zo’n 3 km wandelen bijdraagt tot de fysieke en geestelijke gezondheid van de mens.[1]

Tevens kent de Ayurveda honderden kruiden en specifieke eetrichtlijnen voor verschillende types mensen

lees het volledige verhaal op deze link

 

Deel dit bericht!